Bài 31 – Luyện tập viết hợp đồng


Bài 31 – Luyện tập viết hợp đồng

Hướng dẫn

I. ÔN TẬP LÍ THUYẾT

1. Hợp đồng là loại văn bản có tính chất pháp lí ghi lại nội dung thỏa thuận về trách nhiệm, nghĩa vụ, quyền lợi của hai bên tham gia giao dịch nhằm bảo đảm thực hiện đúng thỏa thuận đã cam kết.

2. Hợp đồng gồm có các mục sau

– Phần mở đầu: Quốc hiệu và tiêu ngữ, tên hợp đồng, địa điểm, thời gian, họ tên, chức vụ, địa chỉ của các bên kí kết hợp đồng.

– Phần nội dung: Ghi lại nội dung của hợp đồng cheo từng điều khoản đã được thống nhất.

– Phần kết thúc: Chữ kí, chức vụ, họ tên của đại diện các bên tham gia kí kết hợp đồng và xác nhận bằng dấu của cơ quan hai bên (nếu có).

3. Lời văn số liệu của hợp đồng phải chính xác, chặt chẽ

II. LUYỆN TẬP

1. Cách diễn đạt được chọn

a) Cách 1 b) Cách 2 c) Cách 2 d) Cách 2

Đó là các cách diễn đạt bảo đảm chính xác nghĩa.

2. 3, 4. Học sinh tự làm.

Mai Thu

>> Xem thêm:  Bài 25 - Ôn tập về thơ

Bài viết liên quan