Tổng kết phần tiếng Việt: Lịch sử, đặc điểm loại hình và các phong...

Tổng kết phần tiếng Việt: Lịch sử, đặc điểm loại hình và các phong cách ngôn ngữHướng dẫn Bài tập 1 Kẻ bảng vào vở điền...

Giá trị văn học và tiếp nhận văn học

Giá trị văn học và tiếp nhận văn họcHướng dẫn GỢI Ý HỌC BÀI Câu 1: Nói đến giá trị văn học là nói đến những...

Tổng kết phần tiếng Việt: hoạt động giao tiếp bằng ngôn ngữ

Tổng kết phần tiếng Việt: hoạt động giao tiếp bằng ngôn ngữHướng dẫn I. NỘI DUNG CƠ BẢN 1. Hoạt động giao tiếp bằng ngôn...

Văn bản tổng kết

Văn bản tổng kếtHướng dẫn I. TÌM HIỂU CHUNG VỀ VĂN BẢN TỔNG KẾT Văn bản tổng kết gồm hai loại: a) Văn bản tổng kết...

Phong cách ngôn ngữ hành chính

Phong cách ngôn ngữ hành chínhHướng dẫn I. VĂN BẢN HÀNH CHÍNH VÀ NGÔN NGỮ HÀNH CHÍNH 1. Văn bản hành chính Các loại văn bản hành...

Phát biểu tự do

Phát biểu tự doHướng dẫn Trong cuộc sống thực tế có nhiều tình huống giao tiếp không phải lúc nào con người cũng chỉ phát...

Nhìn về vốn văn hóa dân tộc

Nhìn về vốn văn hóa dân tộcHướng dẫn Đôi nét về khái niệm văn hóa Văn lióa theo Từ điển tiếng Việt là “tổng thế nói...

Diễn đạt trong văn nghị luận (tiếp theo)

Diễn đạt trong văn nghị luận (tiếp theo)Hướng dẫn Xác định giọng điệu phù hợp trong văn nghị luận. • Bài tập 1 a. Hai đoạn...

Hồn Trương Ba, da hàng thịt (trích)

Hồn Trương Ba, da hàng thịt (trích)Hướng dẫn GỢl Ý ĐỌC HIỂU Lưu Quang Vũ đã hư cấu sáng tạo vở kịch Hồn Trương...

Diễn đạt trong văn nghị luận

Diễn đạt trong văn nghị luậnHướng dẫn I. CÁCH SỬ DỤNG TỪ NGỮ TRONG VĂN NGHỊ LUẬN Bài tập 1 Cùng một đề tài: vẻ đẹp...