Dấu gạch ngang

Dấu gạch ngangHướng dẫn I - KIẾN THỨC CƠ BẢN CẦN NẮM VỮNG 1. Dấu gạch ngang còn được gọi là dấu ngang, dấu ngang cách...,...

Ôn tập phần văn

Ôn tập phần vănHướng dẫn I - KIẾN THỨC CƠ BẢN CẦN NẮM VỮNG 1. Nắm được tên các tác phẩm văn học, tên tác giả...

Văn bản đề nghị

Văn bản đề nghịHướng dẫn I - KIẾN THỨC CƠ BẢN CẦN NẮM VỮNG 1. Văn bản đề nghị là loại văn bản được viết nhằm...

Dấu chấm lửng và dấu chấm phẩy

Dấu chấm lửng và dấu chấm phẩyHướng dẫn I - KIẾN THỨC CƠ BẢN CẦN NẮM VỮNG 1. Dấu chấm lửng còn được gọi là dấu...

Quan âm Thị Kính

Quan âm Thị KínhHướng dẫn I - KIẾN THỨC CƠ BẢN CẦN NẮM VỮNG 1. Trong lịch sử nghệ thuật chèo, Quan Âm Thị Kính là...

Tìm hiểu chung về văn bản hành chính

Tìm hiểu chung về văn bản hành chínhHướng dẫn I - KIẾN THỨC CƠ BẢN CẦN NẮM VỮNG 1. Văn bản hành chính là loại văn...

Liệt kê

Liệt kêHướng dẫn I - KIẾN THỨC CƠ BẢN CẦN NẮM VỮNG 1. Để miêu tả một sự vật, sự việc nào đó, diễn tả một...

Ca Huế trên sông Hương

Ca Huế trên sông HươngHướng dẫn I - KIẾN THỨC CƠ BẢN CẦN NẮM VỮNG 1. Thành phố Huế bên bờ sông Hương là kinh đô...

Luyện nói. Bài văn giải thích một vấn đề

Luyện nói. Bài văn giải thích một vấn đềHướng dẫn HƯỚNG DẪN LUYỆN TẬP 1. Đề a: Trường em tổ chức một cuộc thi giải thích...

Dùng cụm chủ vị để mở rộng câu. Luyện tập (tiếp theo)

Dùng cụm chủ vị để mở rộng câu. Luyện tập (tiếp theo)Hướng dẫn HƯỚNG DẪN LUYỆN TẬP 1. - Cách làm bài tập này giống...