Soạn văn lớp 6 tập 1

Soạn bài: Luyện nói kể chuyện
T3, 03 / 2018 3:55 sáng
Soạn bài: Luyện nói kể chuyện Hướng dẫn I – KIẾN THỨC CƠ BẢN CAN NẮM VŨNG Để có thể luyện nói kể chuyệ[...]
Ôn tập Tiếng Việt
T4, 01 / 2018 1:32 chiều
Ôn tập Tiếng Việt Hướng dẫn TÓM TẮT KIẾN THỨC VỀ TIẾNG VIỆT ĐÃ HỌC TRONG HỌC KÌ I 1. Phân loại từ theo cấu tạo: 2. Nghĩa của từ 3. Phân loại từ theo n[...]
Thầy thuốc giỏi cốt nhất ở tấm lòng
T4, 01 / 2018 1:32 chiều
Thầy thuốc giỏi cốt nhất ở tấm lòng Hướng dẫn I – KIẾN THỨC CƠ BẢN CẦN NẮM VỮNG 1. Tóm tắt truyện Ông Phạm Bân có nghề gia truyền, giữ chức Thái[...]
Tính từ và cụm tính từ
T4, 01 / 2018 1:32 chiều
Tính từ và cụm tính từ Hướng dẫn I – KIẾN THỨC CƠ BẢN CẦN NẮM VỮNG 1. Tính từ – Tính từ là từ chỉ đặc điểm, tính chất của sự vật, của hoạt[...]
Mẹ hiền dạy con
T4, 01 / 2018 1:32 chiều
Mẹ hiền dạy con Hướng dẫn I – KIẾN THỨC CƠ BẢN CẦN NẮM VỮNG 1. Mạnh Tử (372 – 289 trước Công nguyên) tên là Mạnh Kha; quê ở Sơn Đông ̵[...]
Trả bài tập làm văn số 3
T4, 01 / 2018 1:32 chiều
Trả bài tập làm văn số 3 Hướng dẫn Em đọc kĩ các câu hỏi, các yêu cầu trong SGK, trang 149. Sau đó em đọc lại bài tập làm văn của mình, đối chiếu với [...]
Cụm động từ
T4, 01 / 2018 1:32 chiều
Cụm động từ Hướng dẫn I – KIẾN THỨC CƠ BẢN CẦN NẮM VỮNG – Cụm động từ là một tập hợp từ, gồm động từ chính và một số từ ngữ phụ thuộc đứng[...]
Động từ
T4, 01 / 2018 1:32 chiều
Động từ Hướng dẫn I – KIẾN THỨC CƠ BẢN CẦN NẮM VỮNG – Động từ là từ chỉ hoạt động, trạng thái của sự vật. Ví dụ: ăn, uống, chạy, nhảy, nói[...]
Con Hổ có nghĩa
T4, 01 / 2018 1:32 chiều
Con Hổ có nghĩa Hướng dẫn I – KIẾN THỨC CƠ BẢN CẦN NẮM VỮNG 1. Truyện trung đại Việt Nam là thể loại truyện văn xuôi chữ Hán, có cách viết không[...]