Trang chủ Soạn văn lớp 10 Soạn văn lớp 10 tập 1 rút gọn

Soạn văn lớp 10 tập 1 rút gọn

Tuần 17 – Đọc thêm: Thơ hai-cư của Ba-sô

Tuần 17 - Đọc thêm: Thơ hai-cư của Ba-sôHướng dẫn I - KIẾN THỨC CƠ BẢN CẦN NẮM VỮNG 1. Ma-su-ô Ba-sô (1644 - 1694) sinh...

Tuần 17 – Lập kế hoạch cá nhân

Tuần 17 - Lập kế hoạch cá nhânHướng dẫn I - KIẾN THỨC CƠ BẢN CẦN NẮM VỮNG 1. Lập kế hoạch cá nhân giúp ta...

Tuần 16 – Trình bày một vấn đề

Tuần 16 - Trình bày một vấn đềHướng dẫn I - KIẾN THỨC CƠ BẢN CẦN NẮM VỮNG 1. Trình bày một vấn đề là một...

Tuần 16 – Cảm xúc mùa thu (Thu hứng)

Tuần 16 - Cảm xúc mùa thu (Thu hứng)Hướng dẫn I - KIẾN THỨC CƠ BẢN CẦN NẮM VỮNG 1. Đỗ Phủ (712 - 770) tự...

Tuần 15 – Tại lầu Hoàng Hạc tiễn Mạnh Hạo Nhiên đi Quảng Lăng...

Tuần 15 - Tại lầu Hoàng Hạc tiễn Mạnh Hạo Nhiên đi Quảng Lăng (Hoàng Hạc Lâu tống Mạnh Hạo Nhiên chi Quảng Lăng)Hướng...

Tuần 15 – Đọc thêm: Hứng trở về (Quy hứng)

Tuần 15 - Đọc thêm: Hứng trở về (Quy hứng)Hướng dẫn I - KIẾN THỨC CƠ BẢN CẦN NẮM VỮNG 1. Nguyễn Trung Ngạn (1289 -...

Tuần 15 – Đọc thêm: Cáo bệnh, bảo mọi người (Cáo tật thị chúng)

Tuần 15 - Đọc thêm: Cáo bệnh, bảo mọi người (Cáo tật thị chúng)Hướng dẫn I - KIẾN THỨC CƠ BẢN CẦN NẮM VỮNG 1. Mãn...

Tuần 15 – Đọc thêm: Vận nước (Quốc tộ)

Tuần 15 - Đọc thêm: Vận nước (Quốc tộ)Hướng dẫn I - KIẾN THỨC CƠ BẢN CẦN NẮM VỮNG 1. Đỗ Pháp Thuận (915 - 990)...

Tuần 15 – Thực hành phép tu từ ẩn dụ và hoán dụ

Tuần 15 - Thực hành phép tu từ ẩn dụ và hoán dụHướng dẫn I - KIẾN THỨC CƠ BẢN CẦN NẮM VỮNG Nhớ lại những...

Tuần 14 – Đọc tiểu thanh kí (Độc tiểu thanh kí)

Tuần 14 - Đọc tiểu thanh kí (Độc tiểu thanh kí)Hướng dẫn I - KIẾN THỨC CƠ BẢN CẦN NẮM VỮNG 1. Độc Tiểu Thanh kí...