Thực hành các phép tu từ: phép điệp và phép đối

Thực hành các phép tu từ: phép điệp và phép đốiHướng dẫn I. Luyện tập về phép điệp (điệp ngữ) 1. Bài tập 1 Đọc...

Văn bản văn học

Văn bản văn họcHướng dẫn I. Tiêu chí chủ yếu của văn bản văn học 1. Đi sâu phản ánh và khám phá thế giới tình...

Truyện Kiều (tiếp theo – Đọc thêm: Thề nguyền)

Truyện Kiều (tiếp theo - Đọc thêm: Thề nguyền)Hướng dẫn Gợi ý đọc thêm Câu 1 Trong đoạn trích Thề nguyền, Nguyễn Du đã có đến...

Truyện Kiều (tiếp theo – Chí khí anh hùng)

Truyện Kiều (tiếp theo - Chí khí anh hùng)Hướng dẫn Câu 1 Đọc lại phần chú thích: - Lòng bốn phương: “Bốn phương” (nam, bắc, đông,...

Lập luận trong văn nghị luận

Lập luận trong văn nghị luậnHướng dẫn I. Khái niệm về lập luận trong bài văn nghị luận Đọc đoạn văn lập luận của Nguyễn Trãi...

Truyện Kiều (tiếp theo – Nỗi thương mình)

Truyện Kiều (tiếp theo - Nỗi thương mình)Hướng dẫn Câu 1 Đoạn trích trên có thể chia thành ba đoạn nhỏ. 1. Bốn câu đầu: Cảnh...

Truyện Kiều (tiếp theo – Trao duyên)

Truyện Kiều (tiếp theo - Trao duyên)Hướng dẫn Học sinh đọc phần phân tích sau đây và tự trả lời các câu hỏi. Hướng dẫn học...

Phong cách ngôn ngữ nghệ thuật

Phong cách ngôn ngữ nghệ thuậtHướng dẫn I. Khái niệm ngôn ngữ nghệ thuật Ngôn ngữ nghệ thuật (ngôn ngữ văn chương, ngôn ngữ...

Truyện Kiều

Truyện KiềuHướng dẫn NGUYỄN DU I. Cuộc đời Nguyễn Du (1765 - 1820) tên chính là Tố Như, hiệu là Thanh Hiên, nguyên quán ở...

Lập dàn ý bài văn nghị luận

Lập dàn ý bài văn nghị luậnHướng dẫn I. Tác dụng của việc lập dàn ý Giúp cho người viết bao quát được những nội dung...