Soạn văn lớp 10 tập 2

Soạn bài: Tổng kết phần Văn học
T2, 03 / 2018 2:37 chiều
Soạn bài: Tổng kết phần Văn học Hướng dẫn A. Tổng kết khái quát về văn học Việt Nam (câu 1) Văn học Việt Nam gồ[...]
Soạn bài: Phương pháp thuyết minh
T2, 03 / 2018 2:35 chiều
Soạn bài: Phương pháp thuyết minh Hướng dẫn I. Tầm quan trọng của phương pháp thuyết minh Để làm tốt một b&agra[...]
Viết quảng cáo
T4, 01 / 2018 1:06 chiều
Viết quảng cáo Hướng dẫn I. Vai trò và yêu cầu chung của văn bản quảng cáo 1. Văn bản quảng cáo trong đời sống Đọc các quảng cáo và trả lời câu hỏi a.[...]
Luyện tập viết đoạn văn nghị luận
T4, 01 / 2018 1:06 chiều
Luyện tập viết đoạn văn nghị luận Hướng dẫn Luyện tập Với đề bài: “Sách mở rộng trước mắt tôi những chân trời mới” (M.Go-rơ-ki), vận dụng[...]
Các thao tác nghị luận
T4, 01 / 2018 1:06 chiều
Các thao tác nghị luận Hướng dẫn I. Khái niệm – Từ thao tác được dùng với ý nghĩa để chỉ việc thực hiện những động tác theo trình tự và yêu cầu [...]
Nội dung và hình thức của văn bản văn học
T4, 01 / 2018 1:05 chiều
Nội dung và hình thức của văn bản văn học Hướng dẫn I. Các khái niệm của nội dung và hình thức trong văn bản văn học 1. Các khái niệm của nội dung &#[...]