Đọc thêm: Thơ Hai-cư của Ba-sô

Đọc thêm: Thơ Hai-cư của Ba-sôHướng dẫn 1. Bài 1. Ba-sô sinh ra ở Mi-ê. Khoảng năm 30 tuổi, ông lên Ê-đô sinh sống. Mười...

Lập kế hoạch cá nhân

Lập kế hoạch cá nhânHướng dẫn I. SỰ CẦN THIẾT CỦA VIỆC LẬP KẾ HOẠCH CÁ NHÂN Biết cách và có thói quen lập kế hoạch...

Trình bày một vấn đề

Trình bày một vấn đềHướng dẫn I. TẦM QUAN TRỌNG CỦA VIỆC TRÌNH BÀY MỘT VẤN ĐỀ Bày tỏ nguyên vọng, suy nghĩ, nhận thức của...

Cảm xúc mùa thu (Thu hứng)

Cảm xúc mùa thu (Thu hứng)Hướng dẫn 1. Cảnh mùa thu Mở đầu bài Thu hứng, Đỗ Phủ tả cảnh rừng phong vào thu hết...

Tại lầu Hoàng Hạc tiễn Mạnh Hạo Nhiên đi Quảng Lăng (Hoàng Hạc lâu...

Tại lầu Hoàng Hạc tiễn Mạnh Hạo Nhiên đi Quảng Lăng (Hoàng Hạc lâu tống Mạnh Hạo Nhiên chi Quảng Lăng)Hướng dẫn Mạnh Hạo Nhiên...

Đọc thêm: Hứng trở về (Quy hứng)

Đọc thêm: Hứng trở về (Quy hứng)Hướng dẫn 1. Chủ nghĩa yêu nước trong văn học trung đại, thể hiện rất phong phú đa dạng...

Đọc thêm: Cáo bệnh, bảo mọi người (Cáo tật thị chúng)

Đọc thêm: Cáo bệnh, bảo mọi người (Cáo tật thị chúng)Hướng dẫn 1. Bốn câu thơ đầu: Xuân khứ bách hoa lạc, Xuân đáo bách hoa khai. Sự...

Đọc thêm: Vận nước (Quốc tộ)

Đọc thêm: Vận nước (Quốc tộ)Hướng dẫn 1. Nghệ thuật so sánh: “Vận nước như dây mây leo quấn quýt” chính là dùng hình tượng...

Thực hành phép tu từ ẩn dụ và hoán dụ

Thực hành phép tu từ ẩn dụ và hoán dụHướng dẫn I. ẨN DỤ Câu 1. Ở câu ca dao thứ nhất, “thuyền” “bến” không chỉ...

Đọc Tiểu Thanh kí (Độc Tiểu Thanh kí)

Đọc Tiểu Thanh kí (Độc Tiểu Thanh kí)Hướng dẫn 1. Tiểu Thanh là một cô gái Trung Quốc có nhan sắc lại có tài văn...