Soạn bài: Luyện từ và câu: Ôn tập về từ loại

Soạn bài: Luyện từ và câu: Ôn tập về từ loại Hướng dẫn * Bài tập 1: Lời giải Danh từ riêng trong đoạn: Nguyên Danh từ chung...

Soạn bài: Tập làm văn: Luyện tập tả người (Tả ngoại hình)

Soạn bài: Tập làm văn: Luyện tập tả người (Tả ngoại hình) Hướng dẫn * Bài tập 1: Lời giải a) Đoạn 1 tả mái tóc của người...

Soạn bài: Luyện từ và câu: Luyện tập về quan hệ từ

Soạn bài: Luyện từ và câu: Luyện tập về quan hệ từ Hướng dẫn * Bài tập 1: Lời giải Quan hệ từ trong các câu văn A...

Soạn bài: Kể chuyện: Kể chuyện đã nghe, đã đọc

Soạn bài: Kể chuyện: Kể chuyện đã nghe, đã đọc Hướng dẫn Học sinh tự chọn chuyện để kể. Nếu không tìm được truyện mới ở...
Soạn bài: Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Bảo vệ môi trường

Soạn bài: Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Bảo vệ môi trường

Soạn bài: Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Bảo vệ môi trường Hướng dẫn * Bài tập 1: Lời giải a. Phân biệt nghĩa các...

Soạn bài: Ôn tập giữa học kì I

Soạn bài: Ôn tập giữa học kì I Hướng dẫn Tiết 1 * Bài tập 2 </p Chủ điểm Tên bài Tác giả Nội dung Việt Nam Tổ quốc em Sắc màu em yêu Phạm</p Đình...

Soạn bài: Kể chuyện: Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia

Soạn bài: Kể chuyện: Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia Hướng dẫn Kể lại một chuyến đi thăm cảnh đẹp ở địa phương mình...

Soạn bài: Kể chuyện: Kể chuyện đã nghe, đã đọc

Soạn bài: Kể chuyện: Kể chuyện đã nghe, đã đọc Hướng dẫn Kể một câu chuyện em đã được nghe hay được đọc nói về quan...

Soạn bài: Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Thiên nhiên

Soạn bài: Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Thiên nhiên Hướng dẫn * Bài tập 1 Lời giải: Ý b - Tất cả những gì...

Soạn bài: Tập làm văn: Luyện tập tả cảnh

Soạn bài: Tập làm văn: Luyện tập tả cảnh Hướng dẫn Đề bài: Dựa theo dàn ý đã lập tuần trước, hãy viết đoạn văn miêu...