Bài 2 – Luyện tập sử dụng yếu tố mô tả trong văn bản thuyết minh


Bài 2 – Luyện tập sử dụng yếu tố mô tả trong văn bản

Hướng dẫn

Đề bài: ở làng quê Việt Nam.

I. TÌM HIỂU ĐỀ

Đề yêu cầu trình bày vấn đề con trâu ở làng quê Việt Nam.

Đề văn này muốn nói đến con trâu trong đời sống làng quê Việt Nam. Như vậy, chúng ta phải trình bày vị trí, vai trò của con trâu trong đời sống người nông dân, trong nghề nông của người Việt Nam.

II. TÌM Ý VÀ LẬP DÀN Ý

– Mở bài: chung về con trâu ở làng quê Việt Nam.

Thân bài:

+ Con trâu trong nghề làm ruộng: cày bừa ruộng, kéo xe, chở lúa, trục lúa.

+ Con trâu trong lễ hội, đình đám ngày xưa (chọi trâu, đâm trâu,…).

+ Con trâu với tuổi thơ ở (trẻ chăn trâu, trâu gặm cỏ: hình ảnh thanh bình no ấm).

+ Con trâu và lợi ích (là tài sản lớn của người nông dân). Trâu cho thịt, da để thuộc, sừng trâu dùng làm đồ mĩ nghệ.

Kết bài: Con trâu trong tình cảm thân thuộc, thương mến của người Việt Nam.

Mai Thu

>> Xem thêm:  Viết bài tập làm văn số 1 - Văn thuyết minh

Bài viết liên quan