Thẻ: bài thơ Sóng

vietvanhoctro - Tuần 25 - Thực hành về hàm ý (tiếp theo)

Sóng

SóngHướng dẫn Sóng là một trong những bài thơ tình đặc sắc nhất của Xuân Quỳnh. Mượn hình ảnh sóng, ...

Page 1 of 2 1 2