Trường em sắp tổ chức buổi lễ chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11. Em hãy viết một văn bản thông báo về sự kiện ấy


Trường em sắp tổ chức buổi lễ chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11. Em hãy viết một văn bản thông báo về sự kiện ấy

Gợi ý

Phòng Giáo dục Đào tạo huyện

Đông Anh

Trường THCS Nam Hồng

Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập – Tự đo – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 6 tháng 2 năm 2003

Thông báo

Về kế hoạch tổ chức “Lễ chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11”

Nhân dịp kỉ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, Ban Giám hiệu Trường THCS Nam Hồng phối hợp cùng Ban Chấp hành Liên đội Trường THCS Nam Hồng tổ chức buổi lễ chào mừng.

Thời gian: từ 8h 00 đến l0h 30 ngày 19 tháng 11 năm 2009 Địa điếm: sân trường THCS Nam Hồng.

Ban Giám hiệu thông báo kế hoạch này để toàn trường được biết và chuẩn bị tốt cho ngày hội trồng cây của nhà trường.

Hiệu trưởng

(Kí và ghi rõ họ tên)

Nơi nhận:

– Các GV chủ nhiệm và các lớp

– Phòng Giáo dục Đào tạo huyện

– Lưu Văn phòng

Sachtailieu.com

>> Xem thêm:  “Lời chào cao hơn mâm” cỗ em hiểu câu nói này như thế nào

Bài viết liên quan