Viết đoạn văn giải thích ý nghĩa nhan đề truyện ngắn “Cuộc chia tay của những con búp bê” (Khánh Hoài)


Viết đoạn văn giải thích ý nghĩa nhan đề truyện ngắn “Cuộc chia tay của những con búp bê” (Khánh Hoài)

Gợi ý

Nhan đề truyện ngắn “Cuộc chia tay của những con búp bê” (Khánh Hoài) là một nhan đề rất gợi. Tác giả đã dùng phép nhân hóa để đặt ra tình huống “cuộc chia tay của những con búp bê”. Đọc tác phẩm, ta thấy đó là hai con búp bê Vệ Sĩ và Em Nhỏ. Nhưng bên cạnh đó, “những con búp bê” cũng chính là Thành và Thủy và như thế “Cuộc chia tay của những con búp bê” cũng là cuộc chia tay của hai anh em chú bé. Không chỉ vậy, tiêu đề truyện còn một hàm ý khác. Những con búp bê thường gợi liên tưởng đến sự hồn nhiên, trong sáng, vô tư. Cuộc chia tay của những con búp bê tạo ra một tình huống tâm lí – đó là cuộc chia tay không đáng có, cũng như không đáng có cuộc chia tay giữa Thành và Thuỷ, hai anh em vốn rất mực gần gũi, thương yêu và luôn luôn quan tâm, chia sẻ cùng nhau. Tên truyện vì thế đã gợi ra được một tình huống dáng chú ý khiến người đọc phải quan tâm theo dõi.

Sachtailieu.com

>> Xem thêm:  Đoàn kết, thương yêu nhau vốn là một truyền thống quý báu của con người Việt Nam, dân tộc Việt Nam. Em hiểu về điều này như thế nào qua tục ngữ, ca dao?

Bài viết liên quan