Bài 10 – Nói giảm, nói tránh


Bài 10 – Nói giảm, nói tránh

Hướng dẫn

I. NÓI GIẢM, NÓI TRÁNH VÀ TÁC DỤNG CỦA BIỆN PHÁP NÓI GIẢM, NÓI TRÁNH

1. Các phần in đậm trong cả ba câu trích đều đúng trong trường hợp nói đến cái chết. Cách nói như thế là để giảm nhẹ, để tránh đi phần nào sự đau buồn.

2. Tác giả dùng từ ngữ bầu sữa mà không dùng một từ ngữ khác cùng nghĩa là cốt để tránh thô tục.

3. Cách nói thứ hai tế nhị, nhẹ nhàng hơn đối với người tiếp nhận.

• Ghi nhớ:Nói giảm, nói tránh là một biện pháp tu từ dùng cách diễn đạt tế nhị,uyển chuyển, tránh gây cảm giác quá đau, buồn, ghê sợ, nặng nề, tránh thô tục, thiểu lịch sự.

II. LUYỆN TẬP

♦ Bài tập 1

a) Đi nghỉ

b) Chia tay nhau

c) Khiếm thị

d) Có tuổi

e) Đi bước nữa

♦ Bài tập 2

Câu có sử dụng biện pháp nói giảm, nói tránh:

a2, b2, c1, d1, e2

♦ Bài tập 3

Bài thơ của anh dở lắm!Bài thơ của anh chưa được hay lắm

1. Anh lười học quá!Anh không được siêng năng lắm

2. Hành động của anh xấu. – Hành động của anh không được đẹp.

3. Con người anh nông cạn. – Con người anh chưa được sâu sắc lắm.

4. Anh học còn kém lắm. – Anh cần phải cố gắng học hơn nữa.

5. Lời nói của anh đầy ác ý. – Lời nói của anh thiếu thiện chí.

Mai Thu

Bài viết liên quan