Có một bộ phim truyện rất hay, liên quan tới tác phẩm đang học, cả lớp cần đi xem. Em hãy viết một văn bản gửi lên thầy cô giáo để buổi đi xem phim học tập được tổ chức


Có một bộ phim truyện rất hay, liên quan tới tác phẩm đang học, cả lớp cần đi xem. Em hãy viết một văn bản gửi lên thầy cô giáo để buổi đi xem phim học tập được tổ chức

Gợi ý

Cộng hoà Xậ hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày…, tháng… năm….

Giấy đề nghị

Kính gứi: Cô giáo chủ nhiệm lớp 7C trường THCS Hoàng Hoa Thám.

Tên em là Đoàn Thị Hà Thu, lớp trưởng lớp 7C trường THCS Hoàng Hoa Thám.

Ngày… tháng… năm…, tới, tại Rạp chiếu phim Quốc gia có chiếu bộ phim “Hồ Chí Minh, chân dung một con người”. Bộ phim là nguồn tư liệu quý giá cho việc học văn bản Đức tính giản dị của Bác Hồ mà chúng em được học trong chương trình Ngữ văn 7. Vì vậy thay mặt tập thể lớp, em viết giấy này đề nghị cô giáo cho phép tập thể lớp được tổ chức đi xem bộ phim.

Chúng em xin hứa sẽ đảm bảo an ninh và kỉ luật. Nếu có sơ suất xảy ra, chúng em xin chịu hoàn toàn trách nhiệm.

Thay mặt tập thể lớp

Lớp trưởng

Hương

Phạm Lan Hương

Sachtailieu.com

>> Xem thêm:  Kể về một chuyến đi thú vị của em trong kì nghỉ hè vừa qua

Bài viết liên quan