Giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt (tiếp theo)


Giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt (tiếp theo)

Hướng dẫn

Trách nhiệm của mỗi cá nhân chúng ta đối với việc giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt:

– Cần có những hiểu biết cần thiết về tiếng Việt thông qua kinh nghiệm thực tế hoặc từ sự trau dồi, học hỏi qua giao tiếp, qua sách vở ở nhà trường…

– Cần sử dụng tiếng Việt theo đúng các chuẩn mực và quy tắc của nó, tránh lạm dụng ngôn ngữ khác, cần nâng cao phẩm chất văn hoá trong giao tiếp ngôn ngữ.

LUYỆN TẬP

Gợi ý giải bài tập.

Bài tập 1.

Câu a: không trong sáng. Ở câu này, có sự lẫn lộn giữa trạng ngữ

(Muốn xoá bỏ sự cách biệt giữa thành thị và nông thôn) với chủ ngữ của động từ đòi hỏi.

Các câu b, c, d là những câu trong sáng vì đã thể hiện rõ các thành phần ngữ pháp và các quan hệ ý nghĩa trong câu.

Bài tập 2.

Ở đây dùng đến ba hình thức cùng biểu hiện một nội dung: ngày lễ Tình nhân, ngày Valentine, ngày Tinh yêu. Từ nước ngoài Valentine không cần thiết sử dụng vì đã có từ Việt: ngày Tình yêu có ý nghĩa và sắc thái biểu cảm thích hợp, với nội dung cần biểu đạt. Từ này vừa có ý nghĩa cơ bản tương ứng với từ Valentin vừa có sắc thái biểu cảm ý nhị dễ cảm mến, dễ lĩnh hội đôi với người Việt Nam chúng ta.

Mai Thu

Bài viết liên quan