Hưởng ứng đợt thi đua “Xây dựng môi trường xanh, sạch, đẹp”… Anh (chị) hãy xây dựng lập luận và lựa chọn phương pháp để viết bài tham gỉa hộỉ thảo đó


Hưởng ứng đợt thi đua “Xây dựng môi trường xanh, sạch, đẹp”… Anh (chị) hãy xây dựng lập luận và lựa chọn phương pháp để viết bài tham gỉa hộỉ thảo đó

Gợi ý

Đề bài:

Hưởng ứng đợt thi đua “Xây dựng môi trường xanh, sạch, đẹp” do Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phát động, chi đoàn lớp 10A1 tổ chức hội thảo với chủ đề: Hãy vì một mái trường xanh, sạch, đẹp.

Anh (chị) hãy xây dựng lập luậnlựa chọn phương pháp để viết bài tham gỉa hộỉ thảo đó

HƯỚNG DẪN

1. Xây dựng lập luận:

a) Vì sao phải xây dựng môi trường xanh, sạch, đẹp (luận điểm 1).

– Môi trường là nơi con người sống, làm việc, hoạt động.

– Môi trường sông lí tưởng gồm ba yếu tố: xanh, sạch, đẹp.

– Xây dựng môi trường để sống tốt, làm việc có hiệu quả cao.

b) Thực tế trường học của chúng ta hiện nay như thế nào? (luận điềm 2).

– Những mặt tốt (đôì chiếu với ba yêu cầu: xanh, sạch, đẹp).

– Những mặt chưa tốt (đôi chiếu với ba yêu cầu: xanh, sạch, đẹp).

– Nguyên nhân (chủ quan, khách quan).

c) Làm thế nào để trường chúng ta xanh, sạch, đẹp? (luận điểm 3).

– Để đạt yêu cầu xanh, phải làm gì?

– Để đạt yêu cầu sạch, phải làm gì?

– Để đạt yêu cầu đẹp, phải làm gì?

>> Xem thêm:  Soạn bài hiền tài là nguyên khí của quốc gia

2. Lựa chọn phương pháp

Phương pháp lập luận thích hợp là giải thích, kết hợp với bàn luận:

– Luận điểm 1 dùng lập luận giải thích.

– Luận điểm 2 dùng lập luận chứng minh.

– Luận điểm 3 chủ yếu là bàn luận.

Sachtailieu.com

Bài viết liên quan