Luyện tập phân tích và tổng hợp


Luyện tập phân tích và tổng hợp

Hướng dẫn

I – KIẾN THỨC CƠ BẢN CẦN NẮM VỮNG

– Nhận diện các thao tác phân tích và tổng hợp.

– Thấy được tác dụng của các thao tác này trong các trường hợp cụ thể.

II – HƯỚNG DẪN LUYỆN TẬP

Bài tập 1

a) – Câu đầu đưa ra nhận định chung về quan hệ giữa nội dung và hình thức thơ, giữa các phần của bài thơ: "Thơ hay là hay cả hồn lẫn xác, hay cả bài […] không thể tóm tắt thơ được, mà phải đọc lại.", (thao tác tổng hợp)

– Tiếp theo, phân tích cụ thể cái hay của bài Thu điếu ở mấy điểm: các điệu xanh, những cử động, cách dùng từ, gieo vần tự nhiên, không gò ép. (thao tác phân tích)

b) Trình tự ngược với đoạn (a). Đầu tiên, tác giả đưa ra và phê phán các ý kiến ấy chỉ đúng một phần về nguyên nhân của sự thành đạt. (thao tác phân tích)

– Gặp thời. Nếu chủ quan không chuẩn bị thì cơ hội cũng qua đi.

– Hoàn cảnh bức bách: Nhiều người bị hoàn cảnh khó khăn làm thối chí, ngã lòng.

– Điều kiện thuận lợi: Khối người dùng cái thuận lợi đó để ăn chơi.

– Tài năng: Mới chỉ là khả năng tiềm tàng, nếu không tìm cách phát huy cũng bị thui chột.

Sau khi "loại trừ" tất cả các quan điểm phiến diện, tác giả kết luận (thao tác tổng hợp): "Rút cuộc mấu chốt của thành đạt là ở bản thân chủ quan mỗi người", thể hiện ở:

>> Xem thêm:  Tổng kết phần Tập làm văn

– Sự phấn đấu kiên trì, không mệt mỏi.

– Luôn trau dồi đạo đức.

Bài viết liên quan