Luyện từ và câu: Câu cảm


Luyện từ và câu: Câu cảm

Hướng dẫn

I. NHẬN XÉT

1. Những câu sau dùng để làm gì?

– Các câu đó dùng để bộc lộ cảm xúc.

2. Cuối các câu có dấu gì?

Cuối câu có dâu chấm than.

3. Rút ra kết luận về câu cảm:

a) Câu cảm dùng để biểu lộ cảm xúc vui buồn giận ghét… của người nói đối với một sự vật, sự việc nào đó.

b) Trong câu cảm, thường có các từ ngữ nào?

Trong câu cảm thường có các từ ngữ: ôi, chao, chao ôi, chà, trời, quá, lắm,…

II. LUYỆN TẬP

1. Chuyển các câu kể đã cho thành câu cảm:

a) Chà, con mèo này bắt chuột giỏi thật!

b) Ôi, trời rét quá!

c) Bạn Ngân chăm chỉ quá!

d) Ô, bạn Giang học giỏi thật!

2. Đặt câu cảm cho các tình huống sau:

a) Cô giáo ra bài toán khó. Cả lớp chi có một bạn làm được. Hãy đặt câu tỏ ý thán phục.

Chà! Giải được bài toán này, bạn Lan quả là giỏi thật!

b) Vào ngày sinh nhật của em, có một bạn cũ tới chúc mừng. Hãy đặt câu tỏ sự ngạc nhiên và vui mừng.

Ôi! Cả bạn Minh cùng tới mừng sinh nhật của tôi, thật quý hóa vô cùng!

3. Những câu cảm sau đây bộc lộc cảm xúc gì?

a) Câu a bộc lộ cảm xúc vui mừng.

b) Câu b bộc lộ cảm xúc thán phục.

>> Xem thêm:  Hãy tả một bạn học của em

c) Câu c bộc lộ cam xúc ghè sợ.

Minh Nguyệt

Bài viết liên quan