Nitsơ, một triết gia nổi tiếng phương Tây cho rằng: “Phải biết… mẽ”. Nhà văn Nam Cao lại cho rằng: “Kẻ mạnh… trên đôi vai mình”. Anh (chị) suy nghĩ gì về hai ý kiến trên


Nitsơ, một triết gia nổi tiếng phương Tây cho rằng: “Phải biết… mẽ”. Nhà văn Nam Cao lại cho rằng: “Kẻ mạnh… trên đôi vai mình”. Anh (chị) suy nghĩ gì về hai ý kiến trên

Gợi ý

Đề bài:

Nitsơ, một triết gia nổi tiếng phương Tây cho rằng: “Phải biết ác, biết tàn nhẫn để sống cho mạnh mẽ”. Nhà văn Nam Cao lại cho rằng: “Kẻ mạnh không phải là kẻ giẫm lên vai kẻ khác để thỏa mãn lòng ích kỉ. Kẻ mạnh chính là kẻ giúp đỡ kẻ khác trên đôi vai mình”. Anh (chị) suy nghĩ gì về hai ý kiến trên

HƯỚNG DẪN

1. Giảỉ thích ý nghĩa câu nói

– Ý kiến của Nitsơ có giọng điệu mang đậm màu sắc của chủ nghĩa phát xít. Câu nói đề cao lốì sống vì mục đích bất chấp tất cả để thực hiện hoài bão, ước mơ của mình.

– Ý kiến của Nam Cao đặt tình thương, trách nhiệm của con người lên trên tất cả. Đó là tiêu chuẩn trên hết xác định tư cách con người.

2. Suy nghĩ của bản thân

– Ý kiến của Nitsơ có sức hấp dẫn đốì với những kẻ đang khao khát sống cho mạnh mẽ, khẳng định cá nhân mình, cần xác định rõ ác là tàn nhẫn với đốì tượng nào, không thể bất chấp tất cả để đạt được mục đích. Vì nếu không khéo chúng ta sẽ thành những con quái vật, những kẻ tham lam, ích kỉ.

>> Xem thêm:  Phân tích bài ca dao sau “Cưới nàng anh toan dẫn voi ..”- Văn 10

– Ý kiến của Nam Cao thể hiện sự nhân đạo. Đó là quan điểm sống đúng đắn, phù hợp với truyền thống đạo lí của dân tộc. Lối sống ấy sẽ làm cho mốì quan hệ giữa người và người tốt đẹp hơn.

– Trong cuộc sống hiện đại, với yêu cầu toàn cầu hóa, khả năng hợp tác là thước đo quan trọng để đánh giá sự thành công và nhân cách của con người. Điều đó khiến chúng ta nhận thây câu nói của Nam Cao có ý nghĩa tích cực trong cuộc sống.

3. Phương hướng phấn đấu của bản thân

– Lứa tuổi học sinh.

– Trong cuộc sống sau này.

Sachtailieu.com

Bài viết liên quan