Tập đọc: Dù sao trái đất vẫn quay


Tập đọc: Dù sao trái đất vẫn quay

Hướng dẫn

1. Ý kiến của Cô-péc-ních có điểm gì khác ý kiến chung lúc bấy giờ?

Ý kiến của Cô-péc-ních cho rằng trái đất là một hành tinh quay quanh mặt trời là khác hẳn với ý kiến chung lúc bấy giờ cho rằng trái đất là trung tâm của vũ trụ, đứng yên một chỗ còn mặt trời, mặt trăng và các vì sao thì quay quanh trái đất.

2. Ga-li-lê viết sách nhằm mục đích gì? Vì sao tòa án lúc ấy xử phạt ông?

Năm 1632, nhà thiên văn học Ga-li-lê lại viết cuốn sách cổ vũ cho ý kiến của Cô-péc-ních vì ông cũng đồng tình với Cô-péc-ních. Ông bị tòa án lúc ấy xử phạt ông vì vẫn coi ý kiến của ông là tà thuyết trái với lời phán bảo của Chúa Trời. Tuy nhiên ông vẫn khẳng định: "Dù sao trái đất vẫn quay!".

3. Lòng dũng cảm của Cô-péc-ních và Ga-li-lê thể hiện ở chỗ nào?

Lòng dũng cảm của hai nhà bác học Cô-péc-ních và Ga-li-lê thể hiện ở chỗ dám đi ngược lại dư luận chung của xã hội, dám nói trái với lời phán bảo của Chúa Trời để khẳng định rằng trái đất quay quanh mặt trời. Ga-li-lê thà ngồi tù chứ không từ bỏ chân lí.

Nội dung: Ca ngợi những nhà khoa học chân chính, đã dũng cảm bảo vệ chân lí khoa học.

>> Xem thêm:  Tập đọc: Hoa học trò

Minh Nguyệt

Bài viết liên quan