Tập đọc: Vẽ về cuộc sống an toàn


Tập đọc: Vẽ về cuộc sống an toàn

Hướng dẫn

1. Chủ đề của cuộc thi vẽ là gì?

Chủ đề của cuộc thi vẽ là Em muốn sống an toàn, một chủ đề liên quan đến vấn đề luật lệ giao thông.

2. Thiếu nhi hưởng ứng cuộc thi như thế nào?

Thiếu nhi nhiệt liệt hưởng ứng cuộc thi nên chỉ trong vòng 4 tháng. Ban tổ chức đã nhận được 50.000 bức tranh từ cả nước gửi về.

3. Điều gì cho thấy các em có nhận thức tốt về chủ đề cuộc thi?

Nhận thức tốt của các em về chủ đề cuộc thi thể hiện ở tên của các tác phẩm như: Đội mũ bảo hiểm là tốt nhất; Gia đình em được bảo vệ an toàn; Trẻ em không nên đi xe đạp trên đường; Chở ba người là không được;…

Đặc biệt nhận thức này còn thể hiện ở nội dung phong phú của các bức tranh.

4. Những nhận xét nào thể hiện sự đánh giá cao khả năng thẩm mĩ của các em?

Những nhận xét sau đây đã thể hiện sự đánh giá cao khả năng thẩm mĩ của các em: Tranh của các em có "màu sắc tươi tắn, bố cục rõ ràng, ý tưởng hồn nhiên, trong sáng mà sâu sắc. Các họa sĩ nhỏ tuổi chẳng những có nhận thức đúng về phòng tránh tai nạn mà còn biết thể hiện bằng ngôn ngữ sáng tạo đến bất ngờ."

>> Xem thêm:  Tập đọc: Bốn anh tài

5. Những dòng in đậm ở đầu bản tin có tóc dụng gì?

Những dòng in đậm ở đầu bản tin có giá trị thông báo về số lượng tác phẩm dự thi, số lượng các tranh được gửi và nêu lên một nhận xét khái quát về nhận thức và khả năng thẩm mĩ của các em.

Nội dung: Sự hưởng ứng của thiếu nhi cả nước về cuộc thi vẽ với chủ đề Em muốn sống an toàn.

Minh Nguyệt

Bài viết liên quan