Thầy, cô giáo chủ nhiệm cần biết những công việc tập thể lớp đã làm để giúp đỡ các gia đình thương binh, liệt sĩ và Bà mẹ Việt Nam Anh hùng. Em hãy viết văn bản gửi lên thầy cô để thầy cô được biết những việc làm trên


Thầy, cô giáo chủ nhiệm cần biết những công việc tập thể lớp đã làm để giúp đỡ các gia đình thương binh, liệt sĩ và Bà mẹ Việt Nam Anh hùng. Em hãy viết văn bản gửi lên thầy cô để thầy cô được biết những việc làm trên

Gợi ý

Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Báo cáo kết quả

hoạt động phong trào kỉ niệm ngày thương binh, liệt sĩ 27/07

Lớp 7B Trường THCS Nam Hồng

Kính gửi: Ban Giám hiệu Trường THCS Nam Hồng

Tên em là Chử Mai Linh, lớp trưởng lớp 7B Trường THCS Nam Hồng

Kỉ niệm 62 năm ngày thương binh, liệt sĩ 27/7/1947 – 27/7/2009, hưởng ứng phong trào giúp đỡ các gia đình thương binh, liệt sĩ và Bà mẹ Việt Nam Anh hùng do Ban Giám hiệu nhà trường và Ban chấp hành Liên đội phát động, tập thể lớp 7B đã nhiệt tình tham gia dưới nhiều hình thức và đạt được những kết quả đáng khích lệ. Dưới đây là những kết quả cụ thể:

1. Hoạt động quyên góp, ủng hộ

– Tham gia phong trào “Áo lụa tặng bà” với số tiền quyên góp được là 350.000 đồng;

– Số sách vở quyên góp được là 31 cuốn sách và 50 cuốn vở.

2. Hoạt động lao động giúp đỡ

– Số buổi lao động giúp đỡ các gia đình thương binh liệt sĩ là 05 buổi với 40/40 đội viên tham gia.

>> Xem thêm:  Cảm nghĩ về dòng sông quê hương

– Nhận giúp đỡ thường xuyên một Bà mẹ Việt Nam Anh hùng (mẹ Nguyễn Thị Thục ở thôn Tằng My).

Những hoạt động trên của tập thế lớp đã được Ban thi đua nhà trường đánh giá cao và biểu dương, khen thưởng.

Nam Hồng, ngày 03 tháng 08 năm 2009

T/M tập thể lớp

Lớp trưởng

Chử Mai Linh

(Đã kí)

Sachtailieu.com

Bài viết liên quan