Trả bài làm văn số 2


Trả bài làm văn số 2

Hướng dẫn

Một lần nữa, học sinh nên ôn lại cách làm bài văn chính luận đã học. Cần nắm lại được đặc điểm yêu cầu về nội dung và hình thức của đề vấn ở Bài viết số 2.

Nghe lời nhận xét của thầy cô giáo trên lớp và ở bài làm, tự đánh giá được những ưu điểm và nhược điểm ở Bài viết số 2 trên cả hai mặt kiến thức và kĩ năng, từ đó nắm vững hơn cách làm bài văn nghị luận xã hội. Theo sự hướng dẫn của thầy cô, học sinh tìm hiểu lại đề, lập dàn ý tóm lược và tự sửa bài làm của mình.

Mai Thu

>> Xem thêm:  Tả quang cảnh trường em trong ngày khai trường

Bài viết liên quan