Trả bài viết số 2


Trả bài viết số 2

Hướng dẫn

Theo sự hướng dẫn của thầy (cô) giáo bộ môn, xác định lại cho đúng các yêu cầu đã đặt ra với bài viết và phương hướng làm bài đối với bài văn đã thực hiện. Từ lời nhận xét của thầy (cô) các bạn rút ra kinh nghiệm để tự sửa chữa hoàn thiện bài làm của mình, các bạn nên chú ý thêm những lời hay ý đẹp, các diễn đạt tốt của các bạn mình để lần sau làm bài văn tốt hơn.

Mai Thu

>> Xem thêm:  Bài 7 - Luyện tập viết đoạn văn tự sự kết hợp với miêu tả và biểu cảm

Bài viết liên quan