Thực hành về sử dụng một số kiểu câu trong văn bản

Thực hành về sử dụng một số kiểu câu trong văn bảnHướng dẫn I. DÙNG KIỂU CÂU BỊ ĐỘNG Gợi ý làm bài 1. Câu bị...

Vĩnh biệt Cửu Trùng Đài (trích Vũ Như Tô)

Vĩnh biệt Cửu Trùng Đài (trích Vũ Như Tô)Hướng dẫn Tóm tắt vở kịch Vũ Như Tô là một vở kịch dài 5 hồi. Hồi 1: Lê...

Phỏng vấn và trả lời phỏng vấn

Phỏng vấn và trả lời phỏng vấnHướng dẫn I. MỤC ĐÍCH, TẦM QUAN TRỌNG CỦA PHỎNG VẤN VÀ TRẢ LỜI PHỎNG VẤN 1. Một vài hoạt...

Luyện tập viết bản tin

Luyện tập viết bản tinHướng dẫn Bài tập 1 Cấu trúc: - Đầu đề: Việt Nam đứng đầu khu vực châu Á - Thái Bình Dương về...

Đọc thêm: Tinh thần thể dục

Đọc thêm: Tinh thần thể dụcHướng dẫn Bây giờ, chúng ta gọi nhau dậy từ lúc nửa đêm để xem truyền hình các trận đá...

Đọc thêm: Vi hành

Đọc thêm: Vi hànhHướng dẫn Giữa năm 1922, Chính phủ Pháp bày ra cuộc đâ'u xảo thuộc địa ở Mác - xây để tuyên truyền...

Đoc thêm: Cha con nghĩa nặng

Đoc thêm: Cha con nghĩa nặngHướng dẫn PHÂN TÍCH Đoạn trích Cha con nghĩa nặng dựng lên trước mắt người đọc ba nhân vật...

Bản tin

Bản tinHướng dẫn I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU CƠ BẢN CỦA BẢN TIN Đọc bản tin và trả lời câu hỏi. 1. Bản tin trên thông...

Thực hành về lựa chọn trật tự các bộ phận trong câu

Thực hành về lựa chọn trật tự các bộ phận trong câuHướng dẫn I. TRẬT TỰ TRONG CÂU BƠN Gợi ý làm bài 1. a. Nếu sắp...

Chí phèo (tiếp theo)

Chí phèo (tiếp theo)Hướng dẫn I. XUẤTXỨ Chí Phèo là một kiệt tác của nhà văn Nam Cao. Lúc đầu đăng báo có tên là...