Trả bài kiểm tra tổng hợp cuối học kì I


Trả bài kiểm tra tổng hợp cuối học kì I

Hướng dẫn

Học sinh cần biết phát hiện và sửa chữa những sai sót trong bài kiểm tra của mình để làm tôt hơn các bài kiểm tra tiếp theo.

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM

Học sinh cần chú ý theo dõi thầy giáo, cô giáo sửa chữa các câu trắc nghiệm. Xem lại bài làm của mình có đúng không hay còn sai sót gì. Nếu có sai sót thì phải xác định sai sót đó là cho đâu? Có thể là mình chưa nắm vững kiên thức. Kĩ năng đã được học tập rèn luyện. Hoặc do mình quên nhớ và nghĩ chưa chính xác. Cũng có thể do vội vàng hấp tấp, do chủ quan không thực hiện đúng những quy định và kĩ thuật làm bài.

Rút kinh nghiệm từ những sai sót vừa nói, cho những bài kiểm tra (thì) trắc nghiệm mà chúng ta còn thường xuyên gặp phải sau này.

II. PHẦN TỰ LUẬN

Học sinh cần rút kinh nghiệm chung về bài tự luận của mình.

– Lắng nghe thầy giáo, cô giáo nhận xét đặc biệt chú ý những nhận xét có liên quan đến bài viết của mình.

– Phải ghi lại những lời đẹp ý hay nếu thầy giáo, cô giáo có đọc mẫu một số đoạn bài vãn hay hoặc đạt điểm cao hoặc mẫu.

– Đọc thật kĩ lời nhận xét của thầy giáo, cô giáo để nắm được ưu điểm, hạn chế trong bài viết của mình.

>> Xem thêm:  Từ ngôn ngữ chung đến lời nói cá nhân

– Xác định lại yêu cầu và lập lại dàn ý đúng cho bài viết.

Mai Thu

Bài viết liên quan