Trả bài làm văn số 3


Trả bài làm văn số 3

Hướng dẫn

Theo sự hướng dẫn của thầy (cô) giáo bộ môn, xác định lại các yêu cầu đặt ra với bài viết và phương hướng làm bài đối với bài văn đã thực hiện. Từ lời thầy (cô) nhận xét, các bạn rút kinh nghiệm để tự sửa chữa bặi viết của mình, cố gắng những lời hay ý đẹp, cách diễn đạt tốt của các bạn để lần sau làm bài văn được tốt hơn.

Mai Thu

>> Xem thêm:  Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc

Bài viết liên quan