Viết đoạn văn từ 10 đến 15 dòng tóm tắt Truyện An Dương Vương và Mị Châu – Trọng Thủy


Viết đoạn văn từ 10 đến 15 dòng tóm tắt Truyện An Dương Vương và Mị Châu – Trọng Thủy

Gợi ý

HƯỚNG DẪN

Tóm tắt Truyện An Dương Vương và Mị Châu – Trọng Thủy cần. lưu ý một số tình tiết chính sau:

+ An Dương Vương xây thành nhưng xây xong thành lại đổ.

+ Được Rùa Vàng giúp đỡ xây xong thành và tặng cho nhà vua một cái móng để làm lẫy nỏ chống giặc.

+ Triệu Đà đem quân xâm lược Âu Lạc. Nhờ nỏ thần, An Dương Vương giữ được nước.

+ An Dương Vương vô tình gả Mị Châu cho Trọng Thủy (con trai Triệu Đà) mà không nghĩ đến mưu đồ sâu xa của Triệu Đà).

+ Trọng Thủy lợi dụng sự nhẹ dạ của Mị Châu đánh cắp bí mật nỏ thần, nói dối là về thăm cha để mang nỏ thần về nước.

+ Mị Châu dặn dò chồng nếu biệt li thì tìm nàng theo dấu lông ngỗng.

+ Triệu Đà phát binh đánh Âu Lạc. An Dương Vương cậy nỏ thần, chủ quan nên thua trận, cùng con gái tháo chạy khỏi Loa thành, Mị Châu vừa đi vừa rắc lông ngỗng, quân Triệu Đà đuổi theo.

+ Kim Quy kết tội Mị Châu là giặc. Nhà vua chém chết con gái rồi đi xuống biển.

+ Trọng Thủy thương tiếc Mị Châu, nhảy xuống giếng tự vẫn.

+ Máu Mị Châu thành ngọc trai, rửa nước giếng mà Trọng Thủy đã gieo mình thì sáng.

>> Xem thêm:  Soạn bài trình bày một vấn đề

Sachtailieu.com

Bài viết liên quan