Bài 18 – Luyện tập phân tích và tổng hợp


Bài 18 – Luyện tập phân tích và tổng hợp

Hướng dẫn

1. a) Trong đoạn văn này, Xuân Diệu phân tích cái hay của bài thơ Thuđiếu. Tác giả đã sử dụng thao tác tổng hợp và phân tích. Từ cái “hay cả hồn lẫn xác, hay cả bài”, ông chỉ ra từng cái hay để hợp thành.

– Cái hay ở các điệu xanh

những cử động

các vần thơ

Ở các chữ không non lép.

b) Trình tự phân tích của đoạn văn:

– Đoạn nhỏ mở đầu nêu ra các quan niệm mấu chốt của sự thành đạt.

– Đoạn nhỏ còn lại phân tích từng quan niệm đúng sai ra sao và cuối cùng đã chỉ ra: “Rút cuộc, mấu chốt của sự thành đạt bản thân chủ quan mỗi người, ở tinh thần kiên trì phấn đấu học tập không mệt mỏi, lại phải trau dồi đạo đức cho tốt đẹp" nghĩa là phân tích bản thân chủ quan của mỗi người.

2.Phân tích thực chát của lốì học đổì phó và nêu lên tác hại của nó

Gợi ý:

– Học đỗi phó là học cốt để ứng phó với kiểm tra, thi cử.

– Học đỗì phó không xem việc học là mục đích, không chủ động học, thường xuyên hàng ngày không học mà chỉ đến thi, sắp kiểm tra mới học.

– Học đối phó dễ dẫn đến nghe ngóng, đoán đề, học tủ.

>> Xem thêm:  Bài 18 - Khởi ngữ

Tác hại: học vấn không đầy đủ, không chắc chắn, nhiều lỗ hổng.

Có bằng cấp nhưng đầu óc rỗng tuếch, có thói học hành làm việc tắc trách.

3. Lí do bắt buộc mọi người chọn sách để đọc:

– Sách vở nhiều, sức đọc, thời gian đọc của người ta chỉ có hạn do đó phải chọn lọc sách mà đọc.

– Chất lượng sách vở khác nhau, đa dạng, phong phú, vì vậy phải chọn sách hay và cần thiết để đọc. Không lãng phí sức đọc vào những quyển sách không thật sự cần thiết.

– Đọc sách phải đọc kĩ và hiểu sâu, do đó phải chọn lọc sách để đọc.

– Bên cạnh đọc sâu cũng cần đọc rộng, do đó phải chủ động lựa chọn những sách đọc cần thiết.

4. Như thế, muốn đọc sách cho có hiệu quả thiết thực, chúng ta ngoài việc lựa chọn những sách quan trọng để đọc sâu đọc kĩ, còn phải chú trọng đến một số sách nhằm đọc rộng hỗ trợ cần thiết cho việc nghiên cứu sâu.

Mai Thu

Bài viết liên quan