Chính tả: Nghe – viết: Người liên lạc nhỏ – Phân biệt ay/ây, l/n, i/iê


Chính tả: Nghe – viết: Người liên lạc nhỏ – Phân biệt ay/ây, l/n, i/iê

Hướng dẫn

+ Chính tả

1. Nghe – Viết: NGƯỜI LIÊN LẠC NHỎ (trích)

– Tìm tên riêng trong bài chính tả.

Trong bài chính tả có các tên riêng: Đức Thanh, Kim Đồng, Nùng, Hà Quảng (Đức Thanh, Kim Đồng là tên riêng của người, Nùng là tên riêng của một dân tộc ở miền núi, Hà Quảng là tên của một địa phương).

– Nhắc lại cách viết các tên riêng đó:

Các tên riêng đó đều phải viết hoa.

2. Điền vào chỗ trống ay hay ây?

– cây sậy, chày giã gạo

– dạy học, ngủ dậy

– số bảy, đòn bẩy

3. Điền vào chỗ trống:

a)l hay n?

Trưa nay bà mệt phải nằm

Thương bà cháu đã giành phần nấu cơm

Bà cười vừa nát vừa thơm

Sao bà ăn được nhiều hơn mọi lần?

Ghi chú: Cơm thơm ở đây chính là cơm nấu vụng bị cháy khét.

b)i hay ?

Kiến xuống suối tìm nước uống. Chẳng may, sóng trào lên cuốn kiến đi và suýt nữa thì dìm nó chết đuối. Chim gáy thấy thế liền thả cành cây xuống suối cho kiến. Kiến bám chặt vào cành cây, thoát hiểm.

Minh Nguyệt

>> Xem thêm:  Kể chuyện: Đất quý, đất yêu

Bài viết liên quan