Nghị luận xã hội – Nói và làm trong cuộc sống


Nghị luận xã hội – Nói và làm trong cuộc sống

Gợi ý

HƯỚNG DẪN LÀM BÀI

1. Giải thích

– ‘Nói”: Sự phát ngôn thành tiếng những suy nghĩ, quan điểm, tình cảm., của con người.

– “Làm”: Hoạt động của con người.

– Mối quan hệ giữa “nói” và “làm”: thường chặt chẽ, qua lại… (ngấm ngầm hay rõ ràng)

2. Bình luận

– Con người trong cuộc sống vốn được biểu hiện qua nhiều yếu tố, trong đó “nói” và “làm” là hai yếu tố đặc biệt quan trọng, thường được xem xét theo những tiêu chuẩn riêng biệt.

– “Nói” thường và phải nên đi đôi với “làm”, góp phần thể hiện đúng đặc điểm, bản chất của mỗi con người.

– Khi “nói” không đi đôi với “làm”, hoặc do hoàn cảnh khách quan tác động, hoặc do yếu tố chủ quan chi phối, đều cho phép nhận rõ tính cách của con người (ở mỗi giai đoạn, hoàn cảnh cụ thể).

– Ý nghĩa:

+ Đây vừa là phương diện quan trọng để con người tự bộc lộ mình, vừa là điều kiện để con người có thể xét đoán người khác. Vì thế, cần phải luôn cẩn trọng trong cả “nói” và “làm”, tránh không để người khác hiểu sai về mình, và cũng không xét đoán sai người khác.

+ Cuộc sống chỉ thực sự có giá trị và ý nghĩa khi “nói” và “làm” theo các chuẩn mực đạo đức, góp phần thúc đẩy sự tiến bộ của con người và toàn xã hội.

>> Xem thêm:  Viết đoạn văn bàn luận vấn đề: Ai cũng có cuộc sống, nhưng chỉ có một số người mới có một cuộc sống đích thực

Sachtailieu.com

Bài viết liên quan