Phát biểu tự do


Phát biểu tự do

Hướng dẫn

Trong thực tế có nhiều tình huống giao tiếp không phải lúc nào cũng chỉ phát biểu những ý kiến mà mình đã chuẩn bị kĩ lưỡng theo những chủ đề đã định sẵn trước.

Phát biểu trong những tình huông như vậy được gọi là phát biểu tự do.

Người phát biểu tự do tự tìm cho mình chủ đề cũng như nội dung phát biểu. tự làm bài tập 1 và 2.

Người phát biểu tự do thường không đủ để chuẩn bị kĩ cho lời phát biểu. Vậy phải làm thế nào để có thể đạt được thành công? Sau đây là những câu trả lời đúng (Câu hỏi 3, Sách giáo khoa)

Không phát biểu những gì mình không hiểu biết và thích thú.

a) Phải bám sát chủ đề, không để bị xa đề hoặc lạc đề.

b) Phải tự rèn luyện để có thể nhanh chóng tìm ý và sắp xếp ý.

c) Chỉ nên tập trung vào những nội dung có khả năng làm cho người nghe cảm thấy mới mẻ và thú vị.

d) Luôn luôn quan sát nét mặt, cử chỉ của người nghe để có sự điều chỉnh kịp thời.

Học sinh tự làm bài tập 4.

LUYỆN TẬP

Bài tập 1

Học sinh tự sưu tầm những lời phát biểu tự do mà mình đánh giá là đặc sắc đáng cho mình .

Bài tập 2

>> Xem thêm:  Rừng xà nu

Học sinh tự thực hiện theo đúng yêu cầu.

Mai Thu

Bài viết liên quan