Soạn bài: Tập làm văn: Tập viết đoạn đối thoại


Soạn bài: Tập làm văn: Tập viết đoạn đối thoại

Hướng dẫn

Bài tập 1: Đọc thầm đoạn trích truyện Thái Sư Trần Thủ Độ.

Bài tập 2: Viết tiếp một số lời đối thoại

Ví dụ:

Phú nông: – Bẩm, vâng.

Trần Thủ Độ: – Ta nghe phu nhân nói ngươi muốn xin chức câu đương đúng vậy không?

Phú nông: – (vui vẻ mừng) Dạ, đội ơn Đức Ông. Xin Đức Ông giúp con được thoả nguyện ước.

Trần Thủ Độ: – Ngươi có biết chức câu đương phải làm những việc gì không?

Phú nông: – Dạ bẩm… bẩm., (gãi đầu, lúng túng) con phải… phải… đi bắt tội phạm ạ.

Trần Thủ Độ: – Làm sao ngươi biết kẻ nào là tội phạm?

Phú nông: – Dạ bẩm… bẩm…

>> Xem thêm:  Tập đọc: Hộp thư mật

Bài viết liên quan