Ước mơ và hoài bão lớn nhất của anh (chị)? Phương châm và hành động để thực hiện điều ấy


Ước mơ và hoài bão lớn nhất của anh (chị)? Phương châm và hành động để thực hiện điều ấy

Gợi ý

Gợi ý làm bài

I. MỞ BÀI

– Vì sao con người sống phải có hoài bão ước mơ?

– Ước mơ của bạn?

II. THÂN BÀI

1. Ước mơ của bản thân

– Ước mơ hoài bão là gì? Là viễn ảnh đẹp về sự thành công ở tương lai.

– Ước mơ của bản thân? (Ghi nhận những hoài bão ước mơ đẹp có ý nghĩa đối với bản thân, gia đình và xã hội và ước mơ đó thường xuất phát từ hoàn cảnh, điều kiện sống).

– Cũng cần nói rõ ước mơ gần và xa.

2. Phương châm thực hiện

– Nỗ lực học tập, trang bị kiến thức văn hoá cơ bản.

– Rèn luyện ý chí, tinh thần vượt khó, tinh thần cầu tiến.

– Lập kế hoạch, chương trình hành động.

– Chống lại thói lười biếng, ỷ lại, gạt bỏ mọi thú vui tầm thường, chọn lối sống lành mạnh, tích cực hoạt động xã hội.

– Tổ chức thời gian học tập nghỉ ngơi hợp lí để giữ gìn sức khoẻ.

3. Mở rộng

Phải biết nuôi dưỡng những ước mơ lớn lao, nhưng không thể viển vông.

– Phải biết tận dụng cơ hội để thực hiện.

– Tham khảo kinh nghiệm của người đi trước có cùng ước mơ.

– Phê phán những người “nghèo” hoài bão ước mơ.

>> Xem thêm:  Hãy phát biểu ý kiến của em về mục đích học tập do UNESCO đề xướng: “Học để biết, học để làm, học để chung sống, học để tự khẳng định mình"

III. KẾT BÀI

– Ước mơ nên phù hợp với hoàn cảnh bản thân và xã hội.

– Ước mơ luôn gắn liền với hành động.

Sachtailieu.com

Bài viết liên quan