Viết bài tập làm văn số 1 – Văn thuyết minh


Viết bài tập làm văn số 1 – Văn thuyết minh

Hướng dẫn

I – THAM KHẢO CÁC ĐỀ BÀI

Xem các đề bài trong SGK Ngữ văn 9, tập một, tr.42.

II – HƯỚNG DẪN TÌM HIỂU ĐỀ VÀ LẬP DÀN Ý

1. Xác định đối tượng thuyết minh (về sự vật nào? vấn đề gì?) và thao tác dùng để thuyết minh (giới thiệu, trình bày, giải thích,…).

2. Tìm hiểu đối tượng cần thuyết minh (quan sát, đọc tài liệu,…).

3. Lựa chọn phương pháp thuyết minh: xem lại những kiến thức về phương pháp thuyết minh, lựa chọn các phương pháp sẽ sử dụng cho phù hợp với đối tượng cần thuyết minh và với từng nội dung dự định sẽ thuyết minh.

4. Lập dàn ý theo bố cục ba phần:

+ Mở bài: Giới thiệu đối tượng thuyết minh.

+ Thân bài: Thuyết minh lần lượt từng nội dung về đối tượng (công dụng, xuất xứ, đặc điểm,…).

+ Kết bài: Nêu suy nghĩ của mình về đối tượng vừa thuyết minh và bài học về việc phải làm đối với đối tượng ấy.

– Viết trước một số đoạn văn chính của văn bản: Mở bài, Kết bài và một số đoạn văn thuyết minh về những nội dung quan trọng của đối tượng.

Mai Thu

>> Xem thêm:  Chị em Thúy Kiều (Trích Truyện Kiều)

Bài viết liên quan