Bài 29 – Luyện tập viết văn bản


Bài 29 – Luyện tập viết văn bản

Hướng dẫn

I. ÔN TẬP VÀ LÍ THUYẾT

1. của biên bản là ghi chép lại những sự việc đã xảy ra hoặc đang xảy ra một cách trung thực, chính xác, đầy đủ để dùng làm chứng cứ minh chứng các sự kiện thực tế làm cơ sở cho các nhận định kết luận và các quyết định xử lí.

2. Người viết biên bản cần phải có trách nhiệm và ghi chép trung thực, đầy đủ, không suy diễn chủ quan.

3. Bố cục phổ biến của biên bản

Biên bản gồm các mục sau:

Phần mở đầu (phần thủ tục): Quốc hiệu và tiêu ngữ (đối với biên bản sự vụ hành chính), tên biên bản, địa điểm thời gain, thành phần tham dự và chức trách của họ).

Phần nội dung:. Diễn biến và kết quả của các sự việc.

Phần kết thúc: kết thúc, chữ kí và họ tên các thành viên.

4. Lời văn và cách trình bày biên bản cần ngắn gọn, đầy đủ và chính xác.

II. LUYỆN TẬP

1. Dựa vào các sự kiện của hội nghị, có thể ghi lại nội dung, diễn biến và kết quả của hội nghị đó như sau:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỮ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN HỘI NGHỊ TRAO Đổi KINH NGHIỆM,

HỌC TẬP MÔN NGỮ VĂN CỦA LỚP 9A

– Khai mạc lúc 10 giờ ngày… tháng… năm…

– Địa điểm: lớp 9A.

Thành phần tham dự: toàn thể các thành viên của lớp; đại biểu các lớp 9B, 9C; cô Lan, giáo viên bộ môn Ngữ văn.

Nội dung và tiến trình hội nghị:

>> Xem thêm:  Bài 28 - Những ngôi sao xa xôi (trích)

1) Cô Lan khai mạc, nêu yêu cầu và nội dung hội nghị:

– Mục đích: tìm biện pháp để học tốt môn Ngữ văn. Phấn đấu cuối nãm 100% đạt yêu cầu; trong đó 60% khá, giỏi.

– Nội dung:

+ Lớp trưởng sơ kết tình hình học tập môn Ngữ vẩn trong thời qua.

+ Các bạn giỏi báo cáo kinh nghiệm (Thu Nga, Thúy Hà).

+ lớp trao đổi, bổ sung và đề ra chỉ tiêu phấn đấu.

2) Bạn Huệ, lớp trưởng báo cáo sơ lược tình hình học tập môn Ngữ văn:

– Nhiều bạn chưa đọc kỹ văn bản, chuẩn bị còn sơ sài.

– Nhiều bạn chưa làm hết bài tập, nhất là bài tập phần Tiếng Việt và Tập làm vãn.

– Nhiều bạn chưa biết cách làm thế nào để viết một bài văn hay. Bài viết còn sai chính tả, ngữ pháp, lan man, xa đề.

– Kết quả: khá, giỏi: 40%; trung bình: 50%; yếu: 10%.

3) Các báo cáo kinh nghiệm và thảo luận

a) Kinh nghiệm của bạn Thu Nga

– Đọc kĩ văn bản để hiểu nội dung, nghệ thuật, ý nghĩa của văn bản, sau đó mới chuẩn bị bài.

– Phải cố gắng , liên tưởng, đào sâu suy nghĩ để có cảm xúc và phát hiện ra ý độc đáo.

– Cố gắng làm hết bài tập, đặc biệt là các bài tập luyện nói, luyện viết.

b) Kinh nghiệm của bạn Thúy Hà

– Mỗi văn bản có những nét độc đáo riêng, phải tìm cho ra nét độc đáo đó.

>> Xem thêm:  Bài 19 - Các thành phần biệt lập

– Phải thường xuyên tích lũy tư liệu .

– Nắm chắc cách làm bài theo từng loại cụ thể. Dành thời gian hợp lí đọc kĩ đề bài để xác định yêu cầu của mỗi bài viết.

– Nhất thiết phải làm dàn ý trước khi viết.

– Khi viết, cần chủ động và diễn đạt theo cách của mình, tránh lệ thuộc bài mẫu.

c) Những ý kiến trao đổi, bổ sung và đề ra chỉ tiêu phấn đấu.

4) Cô Lan tổng kết

– Phải đọc kĩ văn bản, Tìm hiểu xem tác giả muốn nói gì, nói bằng cách nào, thái độ ra sao.

– Thường xuyên tích lũy tư liệu và biết sử dụng tư liệu khi làm bài.

– Rèn luyện năng lực cảm thụ, đặc biệt là khả năng liên tưởng, tưởng tượng.

– Soạn bài và làm bài tập đầy đủ, chu đáo.

– Khi làm bài, phải nắm chắc yêu cầu của đề bài, làm dàn ý. Cố gắng viết mạch lạc, trong sáng, có cảm xúc.

– Cô tỏ ý tin tưởng vào kết quả phấn đấu của cả lớp, chúc tốt môn Ngữ văn và các môn học khác.

Hội nghị kết thúc vào lúc 11 giờ 30 cùng ngày.

Chủ tọaThư kí

(Họ tên và chữ kí)(Họ tên và chữ kí)

2. Sau đây là biểu mẫu một số loại biên bản:

TRƯỜNG THCS…

ĐỘI TNTP

BIÊN BẢN CUỘC HỌP CHI ĐỘI LỚP…

Tuần:…

– Khai mạc lúc… giờ… ngày… tháng… năm…; tại lớp…

>> Xem thêm:  Tả buổi sáng ở phố em.

– Thành phần tham dự: số người có mặt, vắng mặt, đại biểu.

– Lí do cuộc họp: đội viên ưu tú cho Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Chủ tọa:…………………..

Thư ki:…………………….

Nội dung và diễn biến của cuộc họp:

1) Chủ tọa trình bày ý nghĩa của việc giới thiệu đội viên ưu tú cho Đoàn, tiêu chuẩn đôi với người được giới thiệu, cách giới thiệu và chọn lựa.

2) Các đội viên phát biểu, giới thiệu, và thảo luận.

3) Biểu quyết danh sách giới thiệu.

4) Chủ tọa khẳng định kết quả cuộc họp và tuyên bố bế mạc.

Chủ tọa Thư kí

(Họ tên và chữ kí) (Họ tên và chữ kí)

TRƯỜNG THCS…

ĐỘI TNTP HỒ CHÍ MINH

BIÊN BẢN CUỘC HỌP SƠ KET THI ĐUA

CHÀO MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM (20 – 11)

CỦA CHI ĐỘI LỐP 9A

– Khai mạc lúc… giờ… ngày… tháng… năm…; tại lớp 9A.

– Lí do cuộc họp:……………

– Thành phần cuộc họp:………………………

– Chủ tọa và thư kí cuộc họp:……………….

Nội dung và tiến trình cuộc họp:

1. Bạn Hồng Trang, Chi đội phó, giới thiệu thành phần tham dự cuộc họp, đại biểu và nội dung cuộc họp.

2. Bạn Thu Nga, Chi đội trưởng, báo cáo kết quả đợt thi đua…

3. Những ý kiến thảo luận, bổ sung.

4. Hồng Nhung, Tổng phụ trách Đội tuyên dương, khen thưởng các bạn có nhiều thành tích trong đợt thi đua.

Cuộc họp kết thúc lúc… giờ.

Chủ tọa Thư kí

(Họ tên và chữ kí) (Họ tên và chữ kí)

Mai Thu

Bài viết liên quan