Luyện tập viết tiểu sử tóm tắt


Luyện tập viết tiểu sử tóm tắt

Hướng dẫn

Bài tập 1

Học sinh viết tiểu sử tóm tắt của ứng cử viên Ban Chấp hành Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh (thành phố) mà em biết.

Trước khi viết tiểu sử tóm tắt theo yêu cầu của đề bài cần xác định:

Mục đích viết tiểu sử tóm tắt: nhằm giới thiệu sơ yếu lí lịch, trình độ, năng lực và những kết quả đã đạt được trong thời gian qua của ứng cử viên;

Nội dung tiểu sử tóm tắt: họ tên, ngày tháng năm sinh, trình độ học vấn và chính trị, nơi công tác và những chức vụ đã trải qua, các khả năng và những thành tích đã đạt được.

Sau đó bắt đầu viết tiểu sử tóm tắt theo bố cục đã học:

Giới thiệu khái quát ứng cử viên: họ tên, ngày tháng năm sinh, quê quán, học vấn, trình độ chính trị, nơi sinh sống, nơi công tác;

Các năng lực và kết quả học tập, công tác của ứng cử viên.

Đánh giá, nhận xét chung về năng lực, đạo đức, uy tín và khả năng của ứng cử viên đáp ứng yêu cầu của chức vụ ủy viên Ban chấp hành Hội.

Bài tập 2

Thầy cô yêu cầu hoặc cho học sinh xung phong trình bày bản tiểu sử tóm tắt đã viết.

Tập thể lớp học phát biểu ý kiến nhận xét về nội dung, kết cấu, ngôn ngữ diễn đạt, thái độ, cử chỉ của người trình bày và bổ sung hoàn chỉnh bản tóm tắt tiểu sử.

>> Xem thêm:  Đọc thêm: Chiều xuân

Từng cá nhân học sinh sửa chữa bổ sung hoàn thiện bản tiểu sử tóm tắt do mình đã viết ra.

Mai Thu

Bài viết liên quan