Trả bài làm văn số 5


Trả bài làm văn số 5

Hướng dẫn

Dưới sự hướng dẫn của thầy (cô) giáo phụ trách bộ môn, xác định lại cho chính xác các yêu cầu đặt ra với bài viết và phương hướng làm bài đối với bài văn để thực hiện.

Dựa vào lời nhận xét, đánh giá của , các em tự rút kinh nghiêm đế tự sửa chữa bài viết của mình. Có thế những ý hay lời đẹp của bạn đề lần sau làm

Mai Thu

>> Xem thêm:  MS499 - Viết đoạn văn tả cây phượng vĩ trên sân trường

Bài viết liên quan