Viết bài tập làm văn số 6 – Nghị luận văn học (làm ở nhà)


Viết bài tập làm văn số 6 – Nghị luận văn học (làm ở nhà)

Hướng dẫn

I – THAM KHẢO CÁC ĐỀ BÀI SAU

Đề 1. Suy nghĩ của em về tình mẫu tử trong đoạn trích Trong lòng mẹ (Những ngày thơ ấu của Nguyên Hồng).

Đề 2. Truyện ngắn Làng của Kim Lân gợi cho em những suy nghĩ gì về những chuyển biến mới trong tình cảm của người nông dân Việt Nam thời kháng chiến chống thực dân Pháp?

II – HƯỚNG DẪN TÌM HIỂU ĐỀ VÀ LẬP DÀN Ý

1. Đọc lại các tác phẩm (hoặc đoạn trích) liên quan trực tiếp đến vấn đề nghị luận mà đề bài đưa ra. Nhớ lại những kiến thức đã học dựa vào hệ thống câu hỏi hướng dẫn Đọc – hiểu văn bản tương ứng với mỗi bài.

2. Tiến hành làm bài đúng theo các bước làm bài nghị luận về tác phẩm (hoặc đoạn trích) đã được học.

3. Sau khi làm bài, có thể đọc tham khảo các bài viết hay để so sánh, đốì chiếu từ đó tự rút ra kinh nghiệm cho cách làm bài của mình.

4. Một số gợi ý cụ thể:

Đề 1. Tập trung làm rõ các ý sau:

– Giới thiệu khái quát hoàn cảnh éo le và hết sức đáng thương của chú bé Hồng.

– Tình yêu thương mẹ của chú bé Hồng trong đoạn đối thoại với người cô.

>> Xem thêm:  Các thành phần biệt lập

– Tình mẫu tử sâu sắc thể hiện ở đoạn cuối truyện như thế nào?

– Em suy nghĩ gì về tình mẫu tử trong đoạn trích: Nó sâu sắc ra sao? Gợi tình yêu thương và sự xúc động của người đọc như thế nào? Từ đó em suy nghĩ gì về người mẹ đối với mỗi chúng ta?

Đề 2. Tập trung làm rõ các ý:

– Nét độc đáo trong cách biểu hiện lòng yêu nước của ông Hai trong truyện ngắn Làng là gì?

– Những chuyển biến mới trong tình cảm của người nông dân Việt Nam thời kháng chiến chốông thực dân Pháp (thông qua nhân vật ông Hai) là gì?

+ Tình yêu làng của họ trước kháng chiến?

+ Tình yêu làng gắn với lòng yêu nước, gắn với kháng chiến sau Cách mạng chuyển biến ra sao? Phân tích sự độc đáo của tình huống mà ông Hai gặp phải?

Bài viết liên quan