Bài 19 – Cách làm bài nghị luận về một sự việc, hiện tượng đời sống


Bài 19 – Cách làm bài nghị luận về một sự việc, hiện tượng đời sống

Hướng dẫn

I. ĐỀ BÀI NGHỊ LUẬN VỀ MỘT SỰ VIỆC HIỆN TƯỢNG TRONG ĐỜI SỐNG

Đọc các đề bài đã cho và trả lời câu hỏi:

a) Các đề bài đã cho có điểm giống nhau:

Mỗi đề nêu một sự việc hoặc hiện tượng trong đời sống (gương học sinh nghèo vượt khó, giúp đỡ nạn nhân chất độc màu da cam, mê chơi điện tử, đọc truyện tranh xao nhãng học tập…)

– Đề nào cũng yêu cầu người viết phân tích sự việc hiện tượng và nêu suy nghĩ của mình.

b) Tự nghĩ một đề bài tương tự: (Học sinh tự làm)

II. CÁCH LÀM BÀI NGHỊ LUẬN VỀ MỘT SỰ VIỆC, HIỆN TƯỢNG ĐỜI SỐNG

Ghi nhớ: • Muốn làm tốt bài văn nghị luận về một sự việc, hiện tượng đời sống, phải tìm hiểu kĩ đề bài, lập dàn bài, viết bài và sửa chữa sau khi viết.

Dàn bài chung:

Mở bài: Giới thiệu sự việc, hiện tượng có vẩn đề.

Thân bài: Liên hệ thực tế, phân tích các mặt, đánh giá, nhận định.

Kết bài: Kết luận, khẳng định, phủ định, lời khuyên

Bài làm cần lựa chọn góc dộ riêng để phân tích, nhận định, đưa ra ỷ kiến, có suy nghĩ và cảm thụ riêng của người viết.

III. LUYỆN TẬP

Lập dàn bài cho đề 4.

– Hoàn cảnh nhà nghèo, phải xin làm chú tiểu quét chùa.

>> Xem thêm:  Soạn bài: Bài 32 - Tổng kết phần Tập làm văn

– Tinh thần ham học chủ động vượt khó để học tập: nép bên cửa nghe thầy giảng kinh, luôn học hỏi tìm hiểu, viết chữ trên lá, lấy que xâu thành từng xâu ghim xuống đất.

– Yêu cầu nhà vua phải có võng lọng đúng đủ nghi thức đến đón mới chịu về kinh (ý thức tự trọng cao).

Mai Thu

Bài viết liên quan