Bài 23 – Cách làm bài nghị luận về tác phẩm truyện (hoặc đoạn trích)


Bài 23 – Cách làm bài nghị luận về tác phẩm truyện (hoặc đoạn trích)

Hướng dẫn

I. CÁC BƯỚC LÀM BÀI VĂN NGHỊ LUẬN VỀ NHÂN VẬT VĂN HỌC

1. Tìm hiểu đề và tìm ý.

2. Lập dàn ý

Mở bài

Thân bài

Kết bài

3. Viết bài

4. Đọc lại và sửa chữa.

Ghi nhớ: * Bài văn nghị luận về nhân vật văn học cần đảm bảo đầy đủ các phần của một bài văn nghị luận:

Mở bài: Giới thiệu tác phẩm, nhân vật và nêu ý kiến, đánh giá sơ bộ của mình.

Thân bài: Nêu các luận điểm chính về nhân vật, có phân tích, chứng minh bằng luận cứ tiêu biếu, xác thực và sinh động trong tác phẩm.

Kết bài: Nêu nhân dinh, đánh giá chung của minh về nhân vật.

* Trong quá trình triển khai các luận điểm, luận cứ, cần thể hiện sự cám thu và ý kiến riêng của người viết về nhăn vật.

* Giữa các phần, các đoạn của bài văn cần có sự liên kết hợp lí, tự nhiên.

II. LUYỆN TẬP

Viết phần mở bài cho đề bài: “Suy nghĩ của em về nhân vật lão Hạc trong truyện ngắn Lão Hạc cùa Nam Cao”

Để viết phần Mở bài cần lưu ý yêu cầu cùa phần này giới thiệu tác phẩm tùy theo yêu cầu cụ thể của đề bài, và nêu ý kiến đánh giá sơ bộ của mình

>> Xem thêm:  Bài 21 - Liên kết câu và liên kết đoạn văn

Gợi ý: Giới thiệu Lão Hạc, truyện ngắn của Nam Cao nổi bật nhân vật lão Hạc với các phẩm chất: thương con, sống hiền lành, lương thiện, chết trong sạch…

Mai Thu

Bài viết liên quan