Em hãy viết đoạn văn nêu cách hiểu của mình về câu nói của M.Go-rơ-ki: “Kịch đòi hỏi những tình cảm mãnh liệt”


Em hãy viết đoạn văn nêu cách hiểu của mình về câu nói của M.Go-rơ-ki: “Kịch đòi hỏi những tình cảm mãnh liệt”

Hướng dẫn

“Kịch đòi hỏi những tình cảm mãnh liệt” – câu nói của M. Go-rơ-ki đưa ra yêu cầu đối với tính cách những nhân vật kịch. “Những tình cám mãnh liệt” bao gồm những cảm xúc sôi nổi, dào dạt và cả cách thể hiện những tình câm đó cũng phải mạnh mẽ, quyết liệt như vậy. Và như vậy, “nhưng tình cám mãnh liệt” hiển nhiên chi có thể có được ở những cá tính mạnh mê. Kịch đòi hỏi những tình cảm mãnh liệt bới đây là thể loại văn học được đặc trưng bởi những mâu thuẫn và xung đột gay gắt. Do vậy, nhân vật kịch phái là những tính cách mạnh mẽ có tình cam mãnh liệt và biết cách thế hiện nhưng tình cảm đó đê tạo nên những va chạm, xung đột tình cảm mạnh mẽ.

Thu Trang

>> Xem thêm:  Giới thiệu về một món ăn Việt Nam dàn dã

Bài viết liên quan