Trang chủ Soạn văn lớp 12 Soạn văn lớp 12 tập 1 rút gọn

Soạn văn lớp 12 tập 1 rút gọn

Tuần 16 – Người lái đò Sông Đà (trích)

Tuần 16 - Người lái đò Sông Đà (trích)Hướng dẫn I. KIẾN THỨC CƠ BẢN CẦN NẮM VỮNG 1. Nguyễn Tuân (1910 - 1987) quê ở...

Tuần 15 – Quá trình văn học và phong cách văn học

Tuần 15 - Quá trình văn học và phong cách văn họcHướng dẫn I. KIẾN THỨC CƠ BẢN CẦN NẮM VỮNG 1. Quá trình văn học...

Tuần 14 – Luyện tập vận dụng kết hợp các thao tác lập luận

Tuần 14 - Luyện tập vận dụng kết hợp các thao tác lập luậnHướng dẫn 1. Các thao tác lập luận - Phân tích: phân tách,...

Tuần 14 – Đọc thêm: Tự do (trích)

Tuần 14 - Đọc thêm: Tự do (trích)Hướng dẫn I. KIẾN THỨC CƠ BẢN CẦN NẮM VỮNG 1. Pôn Ê-luy-a (1895 - 1952) nhà thơ Pháp...

Tuần 14 – Đọc thêm: Bác ơi!

Tuần 14 - Đọc thêm: Bác ơi!Hướng dẫn I. KIẾN THỨC CƠ BẢN CẦN NẮM VỮNG 1. Về tác giả Tố Hữu: xem bài Việt Bắc. 2....

Tuần 14 – Đàn ghi ta của Lor-ca

Tuần 14 - Đàn ghi ta của Lor-caHướng dẫn I. KIẾN THỨC CƠ BẢN CẦN NẮM VỮNG 1. Thanh Thảo tên khai sinh là Hồ Thành...

Tuần 13 – Luyện tập vận dụng kết hợp các phương thức biểu đạt...

Tuần 13 - Luyện tập vận dụng kết hợp các phương thức biểu đạt trong bài văn nghị luậnHướng dẫn I. KIẾN THỨC CƠ BẢN...

Tuần 13 – Sóng

Tuần 13 - SóngHướng dẫn I. KIẾN THỨC CƠ BẢN CẦN NẮM VỮNG 1. Xuân Quỳnh (1942 - 1988) tên khai sinh là Nguyễn Thị Xuân...

Tuần 12 – Thực hành một số phép tu từ cú pháp

Tuần 12 - Thực hành một số phép tu từ cú phápHướng dẫn I. PHÉP LẶP CÚ PHÁP 1. Phép lặp cấu trúc cú pháp trong...

Tuần 12 – Đọc thêm: Đò lèn

Tuần 12 - Đọc thêm: Đò lènHướng dẫn I. KIẾN THỨC CƠ BẢN CẦN NẮM VỮNG 1. Nguyễn Duy tên khai sinh là Nguyễn Duy Nhuệ,...