Soạn văn lớp 12 tập 1 rút gọn

Tuần 18 – Ôn tập phần Văn học
T4, 01 / 2018 12:52 chiều
Tuần 18 – Ôn tập phần Văn học Hướng dẫn 1. Quá trình phát triển của văn học Việt Nam từ năm 1945 đến hết thế kỉ XX. Văn học Việt Nam từ năm 1945[...]
Tuần 16 – Người lái đò Sông Đà (trích)
T4, 01 / 2018 12:52 chiều
Tuần 16 – Người lái đò Sông Đà (trích) Hướng dẫn I. KIẾN THỨC CƠ BẢN CẦN NẮM VỮNG 1. Nguyễn Tuân (1910 – 1987) quê ở làng Nhân Mục, nay th[...]
Tuần 14 – Đọc thêm: Tự do (trích)
T4, 01 / 2018 12:52 chiều
Tuần 14 – Đọc thêm: Tự do (trích) Hướng dẫn I. KIẾN THỨC CƠ BẢN CẦN NẮM VỮNG 1. Pôn Ê-luy-a (1895 – 1952) nhà thơ Pháp sinh ở Xanh Đơ-ni, [...]
Tuần 14 – Đọc thêm: Bác ơi!
T4, 01 / 2018 12:52 chiều
Tuần 14 – Đọc thêm: Bác ơi! Hướng dẫn I. KIẾN THỨC CƠ BẢN CẦN NẮM VỮNG 1. Về tác giả Tố Hữu: xem bài Việt Bắc. 2. Ngày 2 – 9 – 1969,[...]