Soạn văn lớp 12 tập 2 rút gọn

Tuần 34 – Ôn tập phần văn học
T4, 01 / 2018 12:51 chiều
Tuần 34 – Ôn tập phần văn học Hướng dẫn 1. Những phát hiện khác nhau về số phận và cảnh ngộ của người dân lao động trong các tác phẩm Vợ nhặt ([...]
Tuần 32 – Ôn tập phần làm văn
T4, 01 / 2018 12:51 chiều
Tuần 32 – Ôn tập phần làm văn Hướng dẫn I – KIẾN THỨC ÔN TẬP – Khi đứng trước một sự kiện, hiện tượng của đời sống hay của văn học n[...]
Tuần 31 – Văn bản tổng kết
T4, 01 / 2018 12:50 chiều
Tuần 31 – Văn bản tổng kết Hướng dẫn I – KIẾN THỨC CƠ BẢN CẦN NẮM VỮNG 1. Văn bản tổng kết là một dạng văn bản hành chính – công vụ.[...]
Tuần 31 – Phong cách ngôn ngữ hành chính
T4, 01 / 2018 12:50 chiều
Tuần 31 – Phong cách ngôn ngữ hành chính Hướng dẫn I – KIẾN THỨC CƠ BẢN CẦN NẮM VỮNG 1. Ngôn ngữ hành chính – Ngôn ngữ hành chính là[...]
Tuần 30 – Phát biểu tự do
T4, 01 / 2018 12:50 chiều
Tuần 30 – Phát biểu tự do Hướng dẫn I – KIẾN THỨC CƠ BẢN CẦN NẮM VỮNG – Trong cuộc sống, người ta có thể gặp những tình huống cần ph[...]
Tuần 30 – Nhìn về vốn văn hóa dân tộc
T4, 01 / 2018 12:50 chiều
Tuần 30 – Nhìn về vốn văn hóa dân tộc Hướng dẫn I – KIẾN THỨC CƠ BẢN CẦN NẮM VỮNG 1. Trần Đình Hượu (1928 – 1995) quê ở Võ Liệt, Tha[...]