Trang chủ Soạn văn lớp 12 Soạn văn lớp 12 tập 2 rút gọn

Soạn văn lớp 12 tập 2 rút gọn

Tuần 32 – Tổng kết phần tiếng Việt: hoạt động giao tiếp bằng ngôn...

Tuần 32 - Tổng kết phần tiếng Việt: hoạt động giao tiếp bằng ngôn ngữHướng dẫn I - KIẾN THỨC CƠ BẢN CẦN NẮM VỮNG -...

Tuần 31 – Văn bản tổng kết

Tuần 31 - Văn bản tổng kếtHướng dẫn I - KIẾN THỨC CƠ BẢN CẦN NẮM VỮNG 1. Văn bản tổng kết là một dạng văn...

Tuần 31 – Phong cách ngôn ngữ hành chính

Tuần 31 - Phong cách ngôn ngữ hành chínhHướng dẫn I - KIẾN THỨC CƠ BẢN CẦN NẮM VỮNG 1. Ngôn ngữ hành chính - Ngôn ngữ...

Tuần 30 – Phát biểu tự do

Tuần 30 - Phát biểu tự doHướng dẫn I - KIẾN THỨC CƠ BẢN CẦN NẮM VỮNG - Trong cuộc sống, người ta có thể gặp...

Tuần 30 – Nhìn về vốn văn hóa dân tộc

Tuần 30 - Nhìn về vốn văn hóa dân tộcHướng dẫn I - KIẾN THỨC CƠ BẢN CẦN NẮM VỮNG 1. Trần Đình Hượu (1928 -...

Tuần 29 – Diễn đạt trong văn nghị luận (tiếp theo)

Tuần 29 - Diễn đạt trong văn nghị luận (tiếp theo)Hướng dẫn C - Xác định giọng điệu phù hợp trong văn nghị luận 1. Tìm...

Tuần 29 – Hồn Trương Ba, da hàng thịt (trích)

Tuần 29 - Hồn Trương Ba, da hàng thịt (trích)Hướng dẫn I - KIẾN THỨC CƠ BẢN CẦN NẮM VỮNG 1. Lưu Quang Vũ (1948 -...

Tuần 28 – Diễn đạt trong văn nghị luận

Tuần 28 - Diễn đạt trong văn nghị luậnHướng dẫn I. KIẾN THỨC CƠ BẢN CẦN NẮM VỮNG (Tham khảo phần Ghi nhớ trong SGK) II....

Tuần 28 – Ông già và biển cả (trích)

Tuần 28 - Ông già và biển cả (trích)Hướng dẫn I - KIẾN THỨC CƠ BẢN CẦN NẮM VỮNG 1. Ơ-nít Hê-minh-uê (1899 - 1961) sinh...

Tuần 27 – Số phận con người (trích)

Tuần 27 - Số phận con người (trích)Hướng dẫn I - KIẾN THỨC CƠ BẢN CẦN NẮM VỮNG 1. Mi-khai-in A-lếch-xan-đrô-vích Sô-lô-khốp (1905 - 1984) là...